MENU
Aula_close Layer 1

Nødundervisning

I henhold til de fra ministeriet udmeldte retningslinjer iværksættes der nødundervisning på begge skoler fra 4.1.21 gældende for alle klasser. Forældre orienteres mere uddybende via Aula.