Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fakta om Dalgasskolen

Dalgasskolen er en folkeskole med elever fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Skolen har ca. 350 elever fordelt i 2 spor. Klassekvotienten i de almene klasser ligger mellem 20 - 28 elever.

Desuden har skolen specialklasserne – Beta, Sigma og Omega har fortrinsvis elever med diagnoser inden for autismespektret, og Alfa og Delta har fortrinsvis elever med diagnoser indenfor ADHD og generelle udviklingsforstyrrelser. Klassekvotienten i specialklasserne ligger mellem 4 og 11 elever.

Skolen fremstår med dejlige, store og lyse lokaler. Skolens udeareal giver god mulighed for fysiske aktiviteter. Der er etableret cykelbane, parkourbane, stor legeplads, stort grønt område til boldspil og 2 multibaner. Samtlige pædagogiske medarbejdere har fået en personlig arbejdsplads stillet til rådighed. Disse arbejdspladser fremstår ligeledes meget funktionelle med ergonomiske kontorstole, hæve-sænke borde samt god skabsplads til undervisningsmateriale.

Det pædagogiske personale består af ca. 50 medarbejdere (lærere og pædagoger). Skolens ledelse består af en skoleleder, en viceskoleleder samt en afdelingsleder, der er fælles for Dalgasskolen og Blåhøj skole, samt en SFO-leder.